Trygga domare

Under 2017 sjösatte Värmlands Fotbollförbund arbetet Trygga domare, där vi tillsammans med föreningslivet skall säkra trygga arbetsmiljöer för våra värmländska fotbollsdomare. Länsförsäkringar Värmland är en viktig extern samarbetspartner i arbetet som hjälper oss att förtydliga budskapet ytterligare.

Totalt 26 föreningar anslöt sig till Trygga domare säsongen 2017. 26 föreningar som tillsammans med VFF verkar för att domarna skall kunna arbeta i en trygg miljö, vilket förhoppningsvis leder till att allt fler domare fortsätter leda våra fotbollsmatcher.

Syftet med Trygga domare är att få fler domare att fortsätta leda fotbollsmatcher. De flesta som genomgår en domarutbildning har slutat som domare redan efterföljande år, vilket dessvärre är en effekt av den utsatthet som domaren får utstå. Vi vill därför, ihop med de värmländska fotbollsföreningarna, lägga kraften på att skapa så bra miljöer som möjligt för domaren där denna startar sitt domarskap. Det vill säga, allt som oftast, inom barnfotbollen.
En nyhet med Trygga domare inför säsongen 2018 är att vi kravställer att en domarvärd skall finnas vid varje av föreningen anordnad match i 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7 samt 9 mot 9. Vi rekommenderar starkt att det finns en domarvärd även vid föreningens matcher i 11 mot 11, men detta är inte längre ett krav för att bli en Trygga domare-förening

Säsongen 2018 hoppas vi att ännu fler föreningar ansluter sig till Trygga Domare så att vi på varje arena, varje match, tillsammans skapar trygga föreningsmiljöer för ALLA.

En förening som ansluter sig till Trygga domare SKALL bistå med en domarvärd till varje, av föreningen anordnad, hemmamatch i 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7 samt 9 mot 9. Vi rekommenderar att en domarvärd finns på plats även vid föreningens matcher i 11 mot 11. Av Värmlands Fotbollförbund får Trygga domare-ansluten förening: västar märkta "Domarvärd", en banderoll som visar att föreningen arbetar för Trygga domare, arbetslista för domarvärden samt föreningens namn på hemsidan under rubriken "Trygga domare-föreningar".

Ytterligare information finns via denna pdf

Under våren 2017 gjorde Amanda Törner på uppdrag av VFF en djupintervju med domare som avslutat sitt domarskap, med syftet att få en tydligare bild över de utmaningar som fotbollsdomaren ställs inför. Amanda har ställt frågor kopplat till Starten, Dömandet samt Varför personen i fråga slutat döma. Totalt deltog elva före detta domare i intervjun, varav sju tjejer och fyra killar. Ta del utav Amandas sammanställning här
För att ansluta Er till Trygga domare, eller för att få ytterligare information, skall ni kontakta Richard Morero: richard.morero@varmlandsff.se

054-770 71 03Trygga domare