Trygga domare

Under 2017 sjösätter Värmlands Fotbollförbund arbetet Trygga Domare, där vi tillsammans med föreningslivet skall säkra trygga arbetsmiljöer för våra värmländska fotbollsdomare. Länsförsäkringar Värmland är en viktig extern samarbetspartner i arbetet som hjälper oss att förtydliga budskapet ytterligare.

En förening som ansluter sig till Trygga domare bistår med en domarvärd till varje, av föreningen anordnad, hemmamatch. Av Värmlands Fotbollförbund får Trygga domare-ansluten förening: västar märkta "Domarvärd", en banderoll som visar att föreningen arbetar för Trygga domare, arbetslista för domarvärden samt föreningens namn på hemsidan under rubriken "Trygga domare-föreningar".

Ytterligare information finns via denna pdf

Under våren 2017 gjorde Amanda Törner på uppdrag av VFF en djupintervju med domare som avslutat sitt domarskap, med syftet att få en tydligare bild över de utmaningar som fotbollsdomaren ställs inför. Amanda har ställt frågor kopplat till Starten, Dömandet samt Varför personen i fråga slutat döma. Totalt deltog elva före detta domare i intervjun, varav sju tjejer och fyra killar. Ta del utav Amandas sammanställning här

För att ansluta Er till Trygga domare, eller för att få ytterligare information, skall ni kontakta Richard Morero: richard.morero@varmlandsff.se
054-770 71 03Trygga domare