Uppdaterade riktlinjer fr.o.m. 1 mars

Från och med måndag 1 mars tas möjligheten för barn och ungdomar födda 2005 och senare att spela enstaka matcher bort, detta till följd av att FHM ändrar sina allmänna råd för idrotten.
Folkhälsomyndigheten meddelade också att man arbetar med att skärpa reglerna för idrotten – alltså utöver de nu meddelade förändringarna för barn födda 2005 och tidigare. Vad detta kan innebära är ännu inte klart och har således inte fattats något beslut om.
Vi återkommer självfallet med uppdatering, så fort något nytt dyker upp.

I övrigt är de senste besluten, råden och riktlinjerna från SvFF uppdaterade 5 mars och de finns här (PDF-dokument)

Smittläget i samhället är mycket utmanande och det är av yttersta vikt att samtliga berörda tar del av och följer riktlinjerna. Svensk fotboll har tagit ett stort ansvar för att förhindra smittspridning och bidra till att konsekvenserna av pandemin blir så hanterbara som möjligt – det måste vi fortsätta att göra.