Uppdaterade råd och riktlinjer från SvFF - Covid-19

Den 10 januari trädde en ny covid 19-lag i kraft, samt nya förordningar och föreskrifter beslutade av regeringen respektive Folkhälsomyndigheten. Detta innebär bland annat nya regler och ansvar för föreningar som bedriver inomhusportanläggningar som är öppna för allmänheten. Med anledning av detta har SvFF uppdaterat sina riktlinjer.
Svenska Fotbollförbundets beslut, råd och riktlinjer gällande verksamheten under Corona >>