Uppdaterade riktlinjer

SvFF har måndag 2 november uppdaterat sina riktlinjer för Svensk Fotbolls verksamhet under Corona.
Där hänvisas vid flera tillfällen till att folkhälsomyndighetens föreskrifter avseende viss region eller del av region eller särskilda rekommendationer från det regionala smittskyddet, samt SvFF ska följas.
För idrotten i Värmland gäller att 50-personers-regeln kvarstår (om alla övriga riktlinjer kan efterlevas, annars publikfritt).
SvFF:s dokument i sin helhet