Kallelse till Förberedande läger 17-19 oktober, F16

Nu finns kallelsen till Föreberedande läger för flickor 16 ute på hemsidan.

Förberedande läger F16