Support digitala domararvoden

Systemet för digitala domararvoden är som bekant igång i hela landet.
Här finns SvFF:s hjälp till föreningarna i form av manualer, vanliga frågor och en mycket bra instruktionsfilm >>
Behöver ni mer handfast hjälp så har vi även lokal support här i Värmland. Kontakta Jeanette via mejl på support@varmlandsff.se eller via telefon på 054-770 71 01.