P16 - Kallelse till Förberedande läger 17-18 oktober

Nu finns kallelsen för P16 ute på hemsidan.

Förberedande läger 17-18 oktober