Information till certifierade föreningar

Nedan följer information till de föreningar som certifierat sig i någon av de tre certifieringsnivåerna innan 2019

Denna information har även mailats ut till berörda föreningar:

Utskick till föreningar med certifiering utfärdad innan 2019

Värmlands Fotbollförbunds föreningscertifiering såg dagens ljus 2014, i syfte att säkerställa föreningsverksamhetens kvalitet inom områdena Fotbollsutveckling och Föreningsutveckling.

Sedan dess har totalt 27st föreningar certifierats enligt någon av de tre nivåerna. Ytterligare ett tiotal föreningar har jobbat, eller jobbar, mot att bli en certifierad förening.

Inför säsongen 2019 uppdaterades kriterierna för att vara en certifierad förening i Nivå 1, 2, 3. I samband med detta skapades nya certifikat och samtliga föreningar som certifierades enligt de gamla kriterierna kontaktades och ombads kontakta sin idrottskonsulent på RF-SISU för en omcertifiering.

Under hösten kommer vi kravställa samtliga certifierade föreningar med certifiering utfärdad innan 2019 att göra en omcertifiering, eller minst en plan för omcertifiering. Detta görs tillsammans med föreningens idrottskonsulent på RF-SISU alternativt undertecknad på Värmlands FF. Om inte detta sker ser vi inte längre föreningen som certifierad, och föreningens namn försvinner från hemsidan och de förmåner certifieringen innebär upphör. Deadline för detta är satt till 31/10.

Det finns dock alltid en möjlighet för föreningen att starta upp certifieringsarbetet vid senare skede.

Under våren 2021 kommer vi arrangera en inspirationsresa för samtliga föreningar som genomgått, eller genomgår, certifieringen. Mer information om detta kommer i senare utskick till berörda föreningar.

Kontaktpersoner för fortsättning med certifieringsarbetet är:

Torsby Kommun
Silje Rådström, silje.radstrom@rfsisu.se, 010-476 47 33

Sunne Kommun
Peter Lindgren, peter.l@rfsisu.se, 010-476 47 30

Filipstad, Hagfors, Munkfors, Storfors Kommun
Fredrik Ahlenius, fredrik.ahlenius@rfsisu.se, 010-476 47 18

Degerfors, Karlskoga, Kristinehamn Kommun
Peter Stevenson, peter.stevenson@rfsisu.se, 010-476 47 16

Arvika, Eda, Årjäng Kommun
Johanna Ahlin, johanna.ahlin@rfsisu.se, 010-476 47 19

Säffle Kommun
Sara Tegnér, sara.tegner@rfsisu, 070-926 58 40

Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil Kommun
Richard Morero, richard.morero@varmlandsff.se, 054-770 71 03

För andra frågor och funderingar gällande certifieringar får ni gärna kontakta undertecknad, samt kolla hemsidan http://www.varmlandsff.se/certifiering-fotboll-for-alla/certifiering-fotboll-for-alla/