Uppdaterade riktlinjer för publik

SvFF har den 10 augusti publicerat uppdaterade riktlinjer för svensk fotboll under coronapandemin.
Att notera särskilt är att det öppnas för att förening i vissa fall kan släppa in publik om max 50 personer, främst inom bredd- och nivåerna under elitfotbollen.
Det kan göras vid matcher på inhägnad idrottsplats eller annat kontrollerat plan- eller arenautrymme, förutsatt att föreningen kan följa gällande rekommendationer kring smittspridning och social distansering.
Det här gäller vid genomförande av matcharrangemang:

För att följa förbudet mot mer än 50 deltagare vid offentliga tillställningar är det, efter samråd med polisen, SvFF:s rekommendation att arrangerande förening vidtar följande åtgärder:

 • på hemsida och i andra kommunikationskanaler tydligt ange att all publik, inkl. föräldrar och andra anhöriga, undanbes vid matcherna. Bara de som är nödvändiga för att matcherna ska kunna genomföras (spelare, ledare, funktionärer, samt
 • sätta upp skyltar vid arenan/idrottsplatsen om att publik undanbedes och/eller utse ansvarig(a) för att vänligt be ev. publik att lämna arenaområdet/idrottsplatsen.

Undantag kan göras om matchen genomförs på en inhägnad idrottsplats eller annat kontrollerat plan- eller arenautrymme och arrangerande förening kan säkerställa (observera att samtliga punkter nedan måste garanteras, annars är det publikfritt som gäller):

 • att åskådarantalet aldrig aldrig överstiger 50 personer,
 • att åskådare som inte tillhör samma familj/sällskap kan sitta eller stå med minst 1,5 m avstånd,
 • att trängsel inte uppstår, och avstånd kan hållas, vid inpassage samt under match och efter match,
 • att åskådarna har tillgång till handtvätt eller handsprit,
 • att hålla en god hygien på idrottsanläggningen, inklusive att så ofta som möjligt torka av ytor och material som många rör med händerna,
 • att samtliga åskådare på lämpligt sätt informeras om gällande ordningsregler (läs mer nedan angående dessa)
 • att arrangerande förening utser ansvarig(a) att tillse att åskådarna följer gällande ordningsregler före, eller senast vid, ankomst till matchen,

Ordningsregler
Ordningsregler nämnda ovan behöver anpassas till den specifika arenan/idrottsplatsen, men bör innefatta följande:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, får inte besöka matchen, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Åskådare som inte tillhör samma sällskap/familj ska hålla minst 1,5 m avstånd till andra åskådare under hela besöket.
 • De som är 70 år eller äldre, eller annars tillhör en riskgrupp, bör inte besöka matchen.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att kontrollera besökarnas hälsostatus och att avvisa den som uppvisar symtom eller annars bryter mot ovan ordningsregler.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst avvisa åskådare om åskådarantalet riskerar att överstiga 50 personer.
 • Vid resor till och från match ska Folkhälsomyndighetens rekommentioner för resande följas.

I övrigt, läs mer här