1:a september-regeln

Detta gäller i samband med 1:a september-regeln.
Eventuella övergångshandlingar vara SvFF tillhanda senast måndagen den 31 augusti. Tänk på att postgången kan vara försenad.
Vid elektronisk övergång i FOGIS gäller datum, då betalning registrerats hos SvFF.

Representationsbestämmelserna, Kapitel 4, 3 §:
1:a september-regeln
Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF den 1 september eller senare får spelare inte delta i den nya föreningens representationslag eller övriga lag i representationsserierna under resterande del av den innevarande säsongen.

Detsamma gäller för nyregistrerade spelare registrerade efter den 4 september, spelare som begärt spelklarhet eller vars avtal efter professionell övergång träder i kraft efter den 4 september, om spelaren lånas ut till en ny förening eller om spelaren under övergångstiden efter den 4 september deltagit i bindande match för sin tidigare förening.

Vad som sägs i första stycket gäller i serie-, kval- eller slutspelsmatcher, matcher ingående i Svenska Cupen, Flick-SM, Pojk-SM och Junior-SM eller i kvalificeringsspel till Pojk-SM och Junior-SM. Begränsningar i representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång och internationell övergång till Sverige samt vid nyregistrering.

Ålderdispenser
Gällande dispensansökningar för överåriga spelare i ungdomsfotbollen, tas inte sådana upp för behandling efter 31 augusti.

30-månadersregeln
Ej heller övergångar som faller under 30-månadersregeln kan göras, då det räknas som en nyregistrering.