Seniorserierna drar igång (uppd. 10/8)

Helgen 1-2 augusti inleds höstsäsongen för de allra flesta seniorserierna (7 mot 7 startar helgen 15-16/8), Här följer tips och info inför starten (bl. a.med påminnelse om riktlinjer i samband med Covid-19, samt ett avsnitt om att matcherna ska vara publikfria):

Föreningar i Sverige har även i fortsättningen en skyldighet att verka för minskad spridning av covid-19 och ska följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och riktlinjerna från SvFF.

Beakta alltid Folkhälsomyndighetens och SvFF:s rekommendationer angående idrott.

MATCH:

  • Den som är sjuk, även med milda symptom, ska inte delta alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
  • Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Ha samlingar utomhus i samband med match.
  • Byt om möjligt om hemma före och efter match.
  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv. Något som är än viktigare än vanligt.
  • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
  • Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning.
  • Idrottsföreningar eller andra arrangörer som planerar en match måste vidta lämpliga åtgärder för minskad smittspridning. Det gäller såväl under, som före och efter matchen.

PUBLIK:
Uppdaterat 200810. Nya direktiv från SvFF har publicerats måndag 10 juli.

Upp- och nedflyttning:

Tävlingskommittén har beslutat att den korta serien inte föranleder några ändringar gällande upp-och nedflyttningsreglerna.
Tidigare bestämt gäller.

TB/RB:

Representationsbestämmelserna är tillika desamma.
Tre spelare som börjat på bänken i förstalagets/huvudklubbens senaste match får delta i andralagets/farmarklubbens nästkommande match.

Det finns emellertid en nyhet inför säsongen 2020.

Så här förtjänas att påminnas om beslutet som föreningarna fattade på senaste Tinget - att målvakt undantas denna regel.
1 Kap 12 § i RB:
"Från representationslag i förbunds- och distriktsserierna kan föreningens 2:a lag till varje match låna max 3 spelare som antecknats som ersättare/avbytare i representationslagets senaste match.
Utöver tre spelare som börjat på bänken i förstalaget senaste match, får även en målvakt delta i andralagets nästkommande match.
Spelaren får endast delta som målvakt, men det har ingen betydelse om hen har startat föregående match eller inlett på bänken.
Ovanstående gäller även mellan huvudklubb och farmarklubb"

Värmlands Fotbollförbunds styrelse har beslutat att w.o. tills vidare inte kommer att föranleda direkt uteslutning.