Uppdatering gällande distriktets sportsliga verksamhet -200617

Här är den senaste informationen gällande distriktets sportsliga verksamhet 2020:

Seniorer

Samtliga seniorserier spelas som enkelserier.
Första halvan av matcher har i Fogis satts som inställda i respektive serie.

Div. 4-5 herrar
Omgång 1-11 är inställda.
I övrigt gäller befintlig spelordning.
Omgång 12 ligger i spelschemat sista helgen i juni.
Då det är enda omgången innan sommaruppehållet, har lagen fritt fram att komma överens om nytt speldatum under hösten.
När så skett meddelas den nya matchtiden till VFF, som utför ändringen i Fogis.

Div. 6-7 herrar och 2-3 damer
Omgång 1-9 är inställda.
I övrigt gäller befintlig spelordning.
Omgång 10 som är enda omgången innan sommaruppehållet, har i sin helhet flyttas till första helgen i augusti.
Så för den omgången behöver föreningarna komma överens om en ny matchtid och meddela den till VFF, som lägger in den i Fogis.
Om det är några som är överens om att spela matchen i juni, enligt ursprungligt schema går det också bra. Meddela VFF det i så fall.

Div 4 damer
Omgång 1-9 är inställda.
Övriga matcher spelas enligt befintligt spelschema.

7 mot 7
7 mot 7 senior startar till hösten.
Poolspel är i nuläget inte möjligt, så det kommer att ske i form av enkelmatcher.

DM
DM för herrar, damer och juniorer avgörs under hösten.
Uppdaterade sista speldagar finns på hemsidan:
- Herrar >>
- Damer >>
- Juniorer >>
Datum för den första omgången har justerats i Fogis.

Träningsmatcher
Från och med den 14 juni har Folkhälsomyndigheten beslutat att ändra i sina föreskrifter och allmänna råd. Det innebär bland annat att träningsmatcher tillåts.
Föreningar i Sverige har även i fortsättningen en skyldighet att verka för minskad spridning av covid-19. Det innebär bland annat att de ansvarar för att skapa utrymme för att undvika trängsel, och ska erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Alla personer har ansvar för att hålla avstånd och undvika stora sammanhang.
Idrottsföreningar eller andra arrangörer som planerar en match måste vidta lämpliga åtgärder. för minskad smittspridning. Det gäller såväl under, som före och efter matchen.
Träningsmatcher meddelas fredrik.sandstrom@varmlandsff.se, senast 10 dagar innan match. Fredrik lägger in matchen i Fogis och ser till att domare tillsätts.

Se även:
- "Detta gäller vid matcher och träningar" (200621)
- Förtydligande infodokument (200429)

Barn- och ungdom

7 mot 7, 9 mot 9, 11 mot 11
Seriestart helgen 16-17 maj.
Indelning i så lokala grupper det är möjligt, med ca 6 matcher per lag.
Inga tabeller redovisas eller seriesegrare koras under våren.
Inget lag kan tvingas att spela match.
Inga w.o.-avgifter tas ut.
Nya serier formeras inför hösten, med planerad seriestart helgen 8-9 augusti.
Nya spelprogram publiceraws under andra hälften av juni månad.

5 mot 5
Här kan vi utesluta att poolspel är möjligt under våren, med hänsyn till 50-personersregeln.
Ett förslag på enkelmatcher har formerats, med så geografiskt passande matcher som möjligt. 3-4 matcher per lag med start helgen 30-31 maj.

DM 13-16 år
Ungdoms-DM avgörs under hösten, med undantag för 16-delarna i 13-årsklassen för pojkar.
Finaldagen är framskjuten och spelas lördag 3 oktober på Örsholmens IP i Karlstad.
Hela lottningen finns å hemsidan.

Se även:
- Tävlingsföreskrifter ungdom, våren 2020