Tränarutbildningar hösten 2020

Utifrån rådande restriktioner och riktlinjer har Värmlands FF beslutat att tränarutbildningar åter kan genomföras från och med 1/8.

Tränarutbildningarna skall genomföras utifrån folkhälsomyndighetens och SvFF´s riktlinjer vilket går att läsa om här: https://www.svenskfotboll.se/49ee9b/globalassets/bilderblock/2006/svensk-fotbolls-verksamhet-under-corona---beslut-riktlinjer-och-rad-2020-06-26.pdf (PDF-dokument)

Förfarandet för att arrangera en Tränarutbildning C är precis som tidigare http://www.varmlandsff.se/tranarutb/bestalla-utbildningsmaterial/
OBS! Vi vill att arrangerande förening redovisar en plan för hur närkontakt mellan utbildningens deltagare skall undvikas.

Vad gäller övriga tränarutbildningar, exempelvis B Ungdom, A Ungdom, Målvaktstränarutbildning C/B, arbetar VFF fram en plan för hur dessa kan genomföras under hösten. När det finns information om detta läggs det ut på hemsidan.

Beslutet om att återinföra tränarutbildningarna från och med 1/8 kan komma att ändras med kort varsel, utifrån restriktioner och riktlinjer från folkhälsomyndigheten.