Förtydligande riktlinjer Covid-19

Förtydligande dokument - uppdaterat 2020-04-29
Uppdaterat 29/4 med anledning av FHM:s förtydligande och SvFF:s uppdaterade riktlinjer gällande publik vid barn- och ungdomsmatcher.

Värmlands Fotbollförbund har i sitt beslut om att tillåta spel för barn och ungdomar upp till och med 18 år, följt alla rekommendationer från folkhälsomyndigheten.
Vårt absoluta uppdrag som organisation är att fatta alla nödvändiga beslut för att minimera smittspridningen inom vår verksamhet. Det är det viktigaste. Nummer 1.

Vi har med lite sorg i sinnet mottagit en hel del samtal och mejl gällande verksamheter och lag som bryter mot de riktlinjer och restriktioner som fotbollen satt upp som ett krav för att kunna spela i dessa tider.

De har förtydligas och skickats ut till samtliga föreningar med det tydliga uppdraget att följas.
I synnerhet gäller det 50-personersregeln vid träning eller match

Det är av otroligt stor vikt att detta följs. Om vi som rörelse misslyckas med detta så återstår endast ett alternativ kvar. Att återigen stänga ner möjligheten att spela.

Vi har fört en dialog med smittskyddet i Region Värmland. I samråd med dem så har vi identifierat vikten av att respektera dessa riktlinjer för att inte stimulera till spridning av Covid-19.
Smittskyddsläkare Ingemar Hallén stödjer dessa tolkningar utifrån det som de vet idag.

Vid frågor eller funderingar kontakta undertecknad.

/Daniel Svedberg
054-770 71 00