Utökade platser vid sommarens läger

Värmlands Fotbollförbund kan idag meddela att vi tillsammans med Kils kommun lyckats öka antalet deltagarplatser vid Fotbollsdagen, Fotbollslägret och Utvecklingslägret. Detta innebär att vi nu har följande platser till förfogande totalt sett:

Fotbollsdagen måndag 15 juni
75 platser för flickor
75 platser för pojkar

Fotbollslägret tisdag 16 juni - torsdag 18 juni
100 platser för flickor
100 platser för pojkar

Utvecklingslägret måndag 22 juni - onsdag 24 juni
100 platser för flickor
100 platser för pojkar

Reservlista
Vid samtliga utbildningstillfällen, skapas vid fullbokning en reservlista som innebär att man kan komma att bli inkallad till lägret/dagen. Så se till att anmäla även om de redan är fullt.