Kallelse till Utvecklingslägret och Förberedande träning för flickor 2004

Nu finns kallelsen för flickor 04 ute på hemsidan.
Kallelse F04 - Utvecklingslägret + Förberedande träning