Ordföranden har ordet

Några rader från VFF´s ordförande Jörgen Nordmarker inför den analkande fotbollssäsongen

Brev