Utveckling av VFF´s spelarutbildning

Inför 2019 genomför Värmlands Fotbollförbund en utveckling av spelarutbildningsverksamheten utifrån målsättningen att erbjuda så hög utbildningsnivå som möjligt, för så många som möjligt.

Syftet med spelarutbildningsverksamheten är att utbilda och inspirera Spelare, Ledare och Föräldrar. Något vi vill göra ännu bättre framöver med start här och nu.

Vårt fortsatta arbete kommer präglas starkt av VFF´s värderingar; Engagemang och Respekt. Därtill har vi som ambition att vara Drivande i utvecklingen av svensk fotboll och värmländsk idrott, och vi vill vara ett föredöme för andra distrikt i vårt sätt att arbeta med fotbollsutbildning. I Värmland skall alla kunna nå sin fulla potential.

I samband med detta utvecklingsarbete tillsätts Hampus Ueltzhöfer i rollen som fotbollsutbildningsansvarig. Som fotbollsutbildningsansvarig i VFF är man ansvarig för planering, innehåll och genomförande av vår spelarutbildningsverksamhet, från 12 - 19 år. Hampus startar uppdraget från och med 1/1 2019.
Hampus lever efter Värmlands Fotbollförbunds värderingar, både i hans personliga egenskaper och i hans sätt att jobba med spelarutbildning.

Utöver uppdraget som fotbollsutbildningsansvarig ingår Hampus, tillsammans med Fia Carlsson, i den värmländska arbetsgruppen för Svenska Fotbollförbundets projekt "10.000", som syftar till att få fler kvinnliga ledare till fotbollen.
Vi tror och hoppas att vi genom att använda vår spelarutbildningsverksamhet som verktyg kan inspirera fler tjejer att bli tränare och ledare.