F17 regional säsongen 2019

Säsongen 2019 erbjuder SvFF F17-serier i regional form - med fri anmälan. Hur den geografiska indelningen till slut blir, fastställs efter anmälningstidens utgång, som för övrigt är ändrad till 15 januari.
Serierna efterföljs av spel om SM-titeln för F17.
Allt enligt följande:

Svenska Fotbollförbundet har sedan 2016 arbetat för att se över hur man för svensk fotbolls bästa ska kunna anordna tävlingar för åldrarna 15–19 år, för att tillgodose både elit- och bredd, dvs. att det leder till fler elitspelare och till att fler spelar fotboll längre.
Under tävlingskonferenserna 2016 fördes diskussioner kring tänkbara förändringar som tagits fram och i december 2017 beslutade representantskapet att:

• SM för Flickor 17 (F17) införs säsongen 2019 genom fri anmälan och geografiskt indelat seriespel följt av slutspel med åttondels-, kvarts-, semifinal och final.
• F17-serierna anordnas av SvFF och administreras med stöd av SDF.
• kombinerade lag (maximalt tillhörande två föreningar) ska ges rätt att delta i tävlingen (inklusive slutspel).
• SM för F16 genomförs, som en konsekvens av detta, för sista gången säsongen 2018 och därefter ersätts av SM för F17.

Sammansättningen av lag i respektive seriegrupp kommer att bestämmas utifrån geografisk närhet lagen emellan, med beaktande av samtliga deltagande lags geografiska hemvist. Varje lag kommer att spela minst två matcher mot varje annat lag i sin seriegrupp. Administrerande SDF har dock rätt att, efter att seriegrupperna har fastställts, besluta om ändring av antalet matcher i respektive seriegrupp.

Anmälan
Lag ska alltid anmälas till, och delta i, tävling i föreningens officiellt registrerade namn. Fri anmälan råder till F17. Kombinerade lag som består av maximalt två föreningar har rätt att delta i tävlingen. I dessa fall anmäls lagen i ett kombinerat lagnamn, vilket ska godkännas av SvFF.

SvFF har förlängt anmälningstiden så anmälan om deltagande ska göras till SvFF senast den 15 januari 2019.
Länk till anmälan: http://fogis.se/anmalanf17

Varje deltagande förening ska erlägga en anmälningsavgift om 2 500 kr, vilken inbetalas till respektive administrerande SDF senast den 31 mars 2019.

Representationsbestämmelser
I F17 gäller att endast spelare som under innevarande kalenderår fyllt högst 17 år får delta. Spelare ska vara registrerade i den deltagande föreningen.

Tävlingsföreskrifter

Together #WePlayStrong
F17-serierna kommer att vara en liten del i projektet Together #WePlayStrong, som är ett UEFA-projekt. Mer om projektet finns att läsa på: http://www.weplaystrong.org/#!/en/home

Vid frågor om tävlingen, kontakta:
Moa Westermark
E-post: moa.westermark@svenskfotboll.se
Telefon: 08 735 09 33