Rådslag för svensk fotboll

Svensk Fotboll håller just nu på att ta fram Mål- och Strategidokument 2018-2022. Som ett led i detta bjuder vi in representanter från de Värmländska föreningarna till rådslag.

Syftet med rådslagen, som en väsentlig del av svensk fotbolls strategiarbete, är att skapa bred delaktighet inför framtagandet av nästa Mål- och strategidokument.
Rådslag genomförs i samtliga distrikt i Sverige och vi samtalar i storgrupp såväl som i mindre grupper om våra framtidsfrågor.
Vi tycker till om Vision, Värdegrund och Verksamhetsidé samt samtalar och föreslår Mål och Initiativ inom våra tre utvecklingsområden Fotbollsutveckling, Föreningsutveckling och Förbundsutveckling.

Vi tittar tillbaka på innevarande strategiperiod och med hjälp av en SWOT-analys försöker vi hitta rätt i kommande Mål och strategidokument.
Underlaget från varje Rådslag går till Förbundsstyrelsen och fungerar som underlag till det Mål- och Strategidokument 2018-2022 som fastställs av Förbundsmötet 2018.
Varje bidrag och varje tanke som gör Svensk fotboll bättre är varmt välkommen!

Mål för Rådslaget
Deltagarna i rådslaget ska få:
- Information om status i valda delar av Svensk fotboll
- Bidra till att ta fram underlag för kommande Mål- och strategidokument
- Analysera, med hjälp av SWOT-analys, delar av Svensk fotboll
- Föreslå Mål- och Initiativ inom Svensk fotbolls tre olika utvecklingsområden
- En trevlig och givande fotbollskväll tillsammans

Rådslagen genomförs onsdagen den 27 september, på fyra platser i Värmland:
- Arvika: IK Arvika Fotbolls klubbstuga
- Degerfors: Degerfors IF:s klubbhus, Stora Valla
- Skoghall: Hammarö Arena
- Torsby: Torsby IF:s klubbstuga

Starttid: 18.00
Sluttid: ca 21.00

På varje ort finns några representanter från VFF på plats, tillsammans med mötesledare från SISU Idrottsutbildarna.

Anmälan senast den 24 september till kansli@varmlandsff.se
Ange: Namn, förening och e-postadress.
Samt till vilken ort ni kommer.