Just nu - frimånad futsal

Just nu är vi inne i frimånaden för futsalövergångar. Den löper 1 - 31 augusti. Följande gäller:

Frimånadsövergång
Den som är amatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan förening under frimånaden. Detta inkluderar övergång från amatör till att även fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive från avtalslös professionell till att bli amatör.

Anmälan om frimånadsövergång
När amatör önskar byta förening inom frimånaden är den nya föreningen skyldig att senast inom en vecka från det att spelaren och den nya föreningen är överens om övergången, skriftligen meddela den lämnande föreningen.

Spelaren och den nya föreningen ska underteckna övergångsanmälan, på vilken den lämnande föreningens namn ska framgå.

Giltig övergångsanmälan som avser innevarande frimånad ska ha inkommit till SvFF senast den 31 augusti.

Ogiltig begränsning av frimånadsövergång
Avtalsvillkor som begränsar en amatörs rätt att byta förening inom frimånaden är ogiltigt.

Observera att frimånaden för fotboll är 15 november - 15 december.