Nyhet: Trygga domare

Nu sjösätter Värmlands Fotbollförbund arbetet Trygga domare, där vi tillsammans med föreningslivet skall säkra trygga arbetsmiljöer för våra värmländska fotbollsdomare.

Fotboll är det bästa som finns! Vi har flest utövare, såväl i Värmland, Sverige som i Världen. Fotbollen är den enda idrott som finns i samtliga av Sveriges kommuner. Det är häftigt, och något vi skall fortsätta jobba för.
Inom fotbollen ser vi oss som en familj, där vi välkomnar
Alla: Ledare, Spelare, Domare, Supportrar. Oavsett om du är ordförande i en stor förening, eller säljer bingolotter för föreningen en gång per år, är du välkommen in i fotbollsfamiljen där det som förenar oss är trygghet, gemenskap och glädje till världens roligaste sport. Detta är viktigt!
Överallt i vårt distrikt kan vi besöka en fotbollsanläggning och uppleva den glädje och gemenskap som vår underbara idrott medför; Från Torsby i norr, Degerfors i öst, Årjäng i väst och Säffle i söder. Värmland består av ett fantastiskt föreningsliv, där vi gemensamt verkar för att alla skall känna sig trygga; Oavsett roll i fotbollsfamiljen. I de allra flesta fall lyckas vi skapa trygghet, men ibland misslyckas vi och det uppstår situationer som skapar otrygghet.
Vilket inte är acceptabelt!
Några medlemmar i fotbollsfamiljen som ibland blir extra utsatta, där vi inte lyckas skapa trygghet, är våra domare. Domaren kan ibland befinna sig i en extremt dålig och otrygg arbetsmiljö, som inte hade accepterats någon annanstans. Varken i skolan, på arbetsplatsen eller i kompisgänget. Detta accepteras självklart inte heller på fotbollsplanen!

För att hjälpa de värmländska föreningarna med att skapa trygghet för våra domare startar Värmlands Fotbollförbund, i samarbete med Länsförsäkringar Värmland, upp arbetet "Trygga domare" vars syfte är att säkra en trygg arbetsmiljö för Värmlands fotbollsdomare.
En förening som ansluter sig till Trygga domare bistår med en domarvärd till varje, av föreningen anordnad, hemmamatch. Av Värmlands Fotbollförbund får Trygga domare-ansluten förening: västar märkta "Domarvärd", en banderoll som visar att föreningen arbetar för Trygga domare, arbetslista för domarvärden samt föreningens namn på hemsidan under rubriken "Trygga domare-föreningar".

Vi hoppas givetvis att så många föreningar som möjligt ansluter sig till Trygga domare, och på så sätt bidrar till en stärkt och ännu tryggare fotbollsfamilj. Mer om Trygga domare Här.

I samband med införandet av Trygga domare uppdaterar vi även får Certifiering för föreningar. I den nya uppdaterade Certifieringen finns områden för att få föreningar att jobba med rekryteringen av nya domare. Mer om Certifieringen Här.

För att ansluta er förening till Trygga domare, eller för att få ytterligare information, skall ni kontakta Richard Morero
richard.morero@varmlandsff.se 054-770 71 03

Ovanstående kontaktuppgifter gäller även för frågor om Certifieringen.