Utbildning för tränare nivå 3 i Spelarutbildningsplanen

Nu erbjuder VFF praktiska utbildningskvällar ute i zonerna för tränare inom ramen för SvFF:s spelarutbildningsplan. De här utbildningstillfällena vänder sig till tränare för 9-11-mannalag (12-19 år)

(Du behöver inte ha gått tränarutbildning för att delta på dessa utbildningar)

Spelarutbildningsplanen beskriver HUR svensk fotboll med bästa tänkbara lärandemiljöer ska utvecka fotbollsspelare i åldern 6-19 år.

Spelarutbildningsplanen beskriver på ett utförligt sätt vilken träning som rekommenderas för planens fyra utvecklingsnivåer. Den tydliga nivåindelningen underlättar planeringen av träningen och hjälper tränaren att utveckla sina spelare i rätt takt.

ANMÄLAN HÄR:

Karlstad 8 feb

Degerfors 9 feb

Sunne 14 feb

Arvika 15 feb

Fler tillfällen kommer senare med nivå 1 och nivå 2.

Ansvarig för nivå 3 är Håkan Werme, 070-510 66 24, hakan.werme@karlstad.se