Målvaktstränarutbildning Avancerad

Efter Målvaktstränarutbildningen Bas 1 och Bas 2 går man en diplomkurs. Därefter är man behörig till den Avancerade nivån.

Klicka här för mer information från SvFF:s hemsidan

Upplysningar: Stefan Hjelmberg tfn 08-735 09 27

Kurstid
5+2 dagar.
Den Avancerade nivån omfattar totalt 7 dagar (5 dagar + 2 dagar Diplomkurs) och varje utbildning består av två tidsbestämda kurstillfällen. Du som sökande anmäler dig till båda delarna samtidigt.

Förkunskaper
Genomgången Målvaktstränarutbildning Diplomkurs bas samt ett års praktisk tränarerfarenhet av målvakter som uppnått licensålder (15 år).

Kursinnehåll, del 1
Ledarskap, Målvaktsspel försvar, Träningslära, Målvaktsspel anfall samt Spelförståelse

Kursinnehåll, Diplomkursen
På diplomkursen sker en teoretisk eller praktisk tillämpning inom de ämnesområden som behandlats, inklusive betygssättning.
Ledarskap
Målvaktsspel försvar
Målvaktsspel anfall/spelförståelse
Träningslära
Individuella samtal
Teoretiskt prov
Genomgång av prov

Kurslitteratur
- Deltagarhäfte Avancerad
- Fotbollens Målvaktsspel

Arrangör
Svenska Fotbollförbundet

Antal deltagare
Kursen bygger på 16 deltagare och 2 kursinstruktörer.

Kursinstruktörer
Av SvFF utsedda instruktörer.

Kursdiplom
Deltagare som genomgår kursen med godkänt resultat erhåller Diplomet för Målvaktstränarutbildningens Avancerade nivå.

Övrig information
Om du kommer att gå kurserna i lagtränarutbildningen får du tillgodoräkna dig denna kurs på den Avancerade nivån. Det innebär att du inte behöver gå mv-avsnittet på lagtränarutbildningens Avancerade nivå.